In nature, everything takes place in cycles. Every day, month and year energy is in a precisely determined part of the body, and the diseases of this organ are mostly shown exactly in this time. We all have our own health matrix. It contains the records of our ancestors and a record of nature from the exact moment we were born.

On the basis of the health matrix, for each individual, on the basis of his birth date, we can calculate what his health predispositions in individual periods of life are and what are his weaker organs.

We find out where there are unwanted changes in the bloodstream – narrowed arteries or enlarged veins, which impairs the functioning of each organ and blood circulation in it. There are consequently several inflammation there. With an emotional response we influence our organs. It is therefore important to establish the proper functioning of the whole body.

When we know what our weak organs are, we can strengthen them and the body becomes stronger as whole and healthier. If, for example, our weakest organ is the liver, in July, when the energy is located in them, we perform cleansing of the liver and thus gain on energy and comprehensive health. We all have certain predispositions about health, but we can successfully solve them with a balanced lifestyle, movement, breathing, eating, drinking water, fresh juices, acupressure, etc. in order to prevent major health problems

V naravi se vse odvija v ciklusih. Vsak dan, mesec in leto je energija v točno določenem organu in tudi bolezni tega organa se večinoma pokažejo točno v tem času. Vsi imamo svojo matriko zdravja. V njej so zapisi naših prednikov in zapis narave iz točno tistega trenutka, ko smo se rodili.

Na osnovi matrike zdravja (posebne numerološke tabele) lahko za vsakega posameznika na osnovi njegovega datuma rojstva izračunamo, kakšne so njegove predispozicije glede  zdravja v  posameznih življenjskih obdobjih in kateri so njegovi šibkejši organi. Za današnji čas, poln stresa, je vredno vedeti, da lahko iz matrike razberemo tudi, če ima posameznik od rojstva npr. šibkejši nadledvični žlezi, kar vodi v pomanjkanje energije, izčrpanost in veliko drugih zdravstvenih težav. Na osnovi tega vedenja lahko delujemo preventivno.

Ugotovimo, kje imamo neželene spremembe na ožilju – zožene arterije ali razširjene vene, kar poslabša delovanje posameznega organa in cirkulacijo krvi v njem. Tam je posledično več vnetij. Tudi duševnost je reprodukcija delovanja naših organov in ni duhovnosti brez dobrega delovanja fizičnega telesa. Zato je tako pomembno vzpostaviti pravilno delovanje celega telesa. Ko vemo, kateri so naši šibki organi, jih lahko okrepimo in telo postane močnejše kot celota in bolj zdravo. Vsi imamo določene predispozicije glede zdravja, ki pa jih lahko uspešno rešujemo z uravnoteženim načinom življenja, gibanjem, dihanjem, prehrano, pitjem vode, svežih sokov, z akupresuro itd. in tako preprečimo večje zdravstvene težave.

Kje so največje prednosti matrike zdravja:

  • lažje in hitrejše diagnosticiranje
  • v nas se prebudi zavest, da sami naredimo izbiro, da hočemo biti zdravi. Telo in energije bodo sledile spremembi zavesti
  • posvetimo se preventivi, spoznavamo sami sebe, bolj se povežemo s svojim telesom
  • samozdravljenje in nudenje telesu to, kar potrebuje.

Najbolj pomembna je zavest glede zdravja: da ozavestimo, kaj se dogaja v zvezi z njim in  da lahko sami največ naredimo za svoje zdravje.